Over de waterbuffelsector & onderneming

Waterbuffel Zuivel

Waterbuffel koeien leveren de melk waarvan de échte mozzarella wordt gemaakt.

Om melk te kunnen blijven geven moet een waterbuffel bijna jaarlijks een kalf krijgen.

Kalveren

Aan waterbuffelkoeien is het moeilijk te zien op welk moment ze vruchtbaar zijn. Daarom laat een aantal veehouders 1 of 2 stieren bij de koeien lopen. Hierdoor is de kans op een mannelijk of vrouwelijk kalf ongeveer gelijk. De geboren stieren kunnen geen melk geven, maar zijn wel uitermate geschikt voor het lekkerste vlees.